Ekologiska Naturbeten i Gottby

Restaurering av fyra naturbeten för att återfå floran och faunan. Detta är ett restaureringsprojekt av naturbiotoper som över tid leder till ett öppnare landskap rikt på en mångfald av fauna och flora, där ekologiska kor kommer beta fritt. Eftersom betena ligger i direkt anslutning till vägar kommer turister och lokalbefolkning kunna beskåda dem när de … Läs mer

Inspirationsdag om fiskodling

Ålands fiskodlarförening arrangerade en fullspäckad inspirationsdag den 27 februari 2020 för fiskodlingen på Åland. Under dagen föreläste en rad forskare, docenter och coacher om bl.a. fiskodlingens nuläge, framtida utmaningar och utvecklingssatsningar. Inspirationsdagen gästades även av en smakpanel bestående av åländska kockar vilka utvärderar den åländskt odlade fisken.  Syfte & mål: Syftet med seminariet var att … Läs mer

Forskningsprojekt (SLU) kring stressfaktorer för odlad fisk

Ålands fiskodlarförening driver forskning i syfte att förbättra kunskapen kring fiskens beteende och stresspåverkan för att utreda hur fiskodlingsmetoderna kan utvecklas till det bättre och säkra fiskens välbefinnande.  Forskningen genomförs genom att mäta sådant som hjärtfrekvens, hjärtstorlek och blodprover vid olika moment samt miljöer under fiskodlingen. Våra utvecklingsprojekt

X