Ekologiska Naturbeten i Gottby

Restaurering av fyra naturbeten för att återfå floran och faunan. Detta är ett restaureringsprojekt av naturbiotoper som över tid leder till ett öppnare landskap rikt på en mångfald av fauna och flora, där ekologiska kor kommer beta fritt. Eftersom betena ligger i direkt anslutning till vägar kommer turister och lokalbefolkning kunna beskåda dem när de … Läs mer

Sedimenteringsdamm i Lillbolstad, Hammarland

Anläggning av fosforfälla/sedimenteringsdamm i anslutning till Kyrkträskdiket i Hammarland. Diket breddas och fördjupas på ändamålsenligt sätt för att både samla upp näring och möjliggöra bevattning av grödor som kan absorbera näringsämnen som har utlakats till vattendraget. Fällan minskar utlakningen av gödselämnen från åkrar till Östersjön genom att samla upp ämnena i sediment som sjunker till … Läs mer

Inspirationsdag om fiskodling

Ålands fiskodlarförening arrangerade en fullspäckad inspirationsdag den 27 februari 2020 för fiskodlingen på Åland. Under dagen föreläste en rad forskare, docenter och coacher om bl.a. fiskodlingens nuläge, framtida utmaningar och utvecklingssatsningar. Inspirationsdagen gästades även av en smakpanel bestående av åländska kockar vilka utvärderar den åländskt odlade fisken.  Syfte & mål: Syftet med seminariet var att … Läs mer

Forskningsprojekt (SLU) kring stressfaktorer för odlad fisk

Ålands fiskodlarförening driver forskning i syfte att förbättra kunskapen kring fiskens beteende och stresspåverkan för att utreda hur fiskodlingsmetoderna kan utvecklas till det bättre och säkra fiskens välbefinnande.  Forskningen genomförs genom att mäta sådant som hjärtfrekvens, hjärtstorlek och blodprover vid olika moment samt miljöer under fiskodlingen. Våra utvecklingsprojekt

SEABASED MEASURES IN BALTIC NUTRIENT MANAGEMENT (2018-2020)

Mål: Målet med SEABASED-projektet (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) är att minska konsekvenserna av eutrofiering i Östersjön. Projektet kommer att utvärdera åtgärder som syftar till att förbättra havsområdenas status genom att minska havets interna belastning. Några av åtgärderna kan också stödja den cirkulära ekonomin genom att återvinna näringsämnen från hav till land. Dessutom … Läs mer

Hållbarhets och kommunikationsstrategi för den åländska fiskodlingsnäringen.

Ålands fiskodlarförening jobbar med målsättningen att bidra till en hållbar utveckling av fiskodlingsnäringen i enlighet med den åländska livsmedelsstrategin där kommunikation kring arbetet är en mycket viktig del för att effektivt hållbarhetsarbete skall kunna ske. I projektet ingår omvärldsanalys av trender och industrikrafter, intressentkartläggning och analys, dialog med nyckelintressenter, verktygslåda för effektiv kommunikation och kommunikationsplan. … Läs mer

Projektledare för att lyfta fram Axganmat under evenemang

Vi söker en projektledare för att lyfta fram och samordna synligheten av åländsk mat, livsmedelsprodukter och mataktiviteter – axganmat – under evenemangen ”Tall Ships Race” 2021 och ”Åland 100 år 2021 – 2022. Uppdraget ska bidra till att evenemangen  ger ålänningar och gäster goda upplevelser knutet till åländsk mat och drycker. Läs mer här

Kursdag Rimpro och Neonectria – INSTÄLLT! –

Tisdagen 17.3.2020 har du utmärkt möjlighet, att utveckla din professionalitet som fruktodlare. RIMPros utvecklare Marc Trapman (Biofruit Advies Belgien) och forskaren Tuuli Haikonen (LUKE) håller en praktisk dag för er på temat prognoser och bekämpning av svampsjukdomar i fruktodling. Marc Trapman föreläser på engelska och Tuuli Haikonen på svenska. Pernilla och Irene finns tillhanda under … Läs mer