“Tiden är inne för att prata om hållbar matproduktion.”

Maj Rasilainen jobbar på Brändö Lax och projektleder bland annat projektet ASC-märkning av odlad regnbåge som går i linje med Ålands hållbara livsmedelsstrategi. Hur kommer det sig att du började jobba med fiskodling?  – Jag hade en master i miljövetenskap med särskilt intresse för vattenkultur och ville jobba med ekonomi- och miljöfrågor när en vän … Läs mer

ASC-märkning av odlad regnbåge

Att fiskodling är en bransch som gjort stora framsteg för att minska sin belastning på Östersjön går att läsa om i intervjun med Rosita Broström, verksamhetsledare för Ålands fiskodlarförening, och projektet freshfish.ax. Samtidigt visar forskningsprojekt som SEABASED(tidigare publicerat i LBN) och det nyligen inledda projektet “ASC-märkning av odlad regnbåge” att det finns ett genuint intresse … Läs mer

“Fiskodlingarna är havets blå åkrar“

Det säger Rosita Broström, verksamhetsledare för Ålands fiskodlarförening. Som verksamhetsledare för Ålands fiskodlarförening och del av arbetsgruppen för Ålands hållbara livsmedelsstrategi arbetar Rosita aktivt med strategins olika spjutspetsar – inte minst spjutspets 2 – cirkulär blå ekonomi.  Rosita Broström studerade som ung biologi innan hon hittade jobbet som verksamhetsledare för Ålands fiskodlarförening för ungefär elva … Läs mer

Åländskt odlad fisk är bra för dig, åland och naturen.

Det vill Ålands fiskodlarförening förmedla i sitt projekt freshfish.ax. Projektet är en del av Ålands hållbara livsmedelsstrategi och bidrar till förverkligandet av spjutspets 2 – cirkulär blå ekonomi. Kunskapsprojektet startade under år 2019 i syfte att sudda bort den oförtjänt dåliga stämpel fiskodlingsnäringen än idag brottas med genom att informera om de stora förändringar som … Läs mer

Seabased measures in baltic nutrient management

För att råda bukt på den rådande näringsbrist och övergödning som råder i Östersjön pågår i nuläget projektet SEABASED. SEABASED utvärderar olika åtgärder som skall förbättra havsområdets status och minska dess interna belastning. Samtidigt utvärderas åtgärder som kan komma att gynna den cirkulära ekonomin genom att återvinna näringsämnen från hav till land. SEABASED driver även … Läs mer

Inspirationsdag om fiskodling

Ålands fiskodlarförening arrangerade en fullspäckad inspirationsdag den 27 februari 2020 för fiskodlingen på Åland. Under dagen föreläste en rad forskare, docenter och coacher om bl.a. fiskodlingens nuläge, framtida utmaningar och utvecklingssatsningar. Inspirationsdagen gästades även av en smakpanel bestående av åländska kockar vilka utvärderar den åländskt odlade fisken.  Syfte & mål: Syftet med seminariet var att … Läs mer

Forskningsprojekt (SLU) kring stressfaktorer för odlad fisk

Ålands fiskodlarförening driver forskning i syfte att förbättra kunskapen kring fiskens beteende och stresspåverkan för att utreda hur fiskodlingsmetoderna kan utvecklas till det bättre och säkra fiskens välbefinnande.  Forskningen genomförs genom att mäta sådant som hjärtfrekvens, hjärtstorlek och blodprover vid olika moment samt miljöer under fiskodlingen. Våra utvecklingsprojekt

SEABASED MEASURES IN BALTIC NUTRIENT MANAGEMENT (2018-2020)

Mål: Målet med SEABASED-projektet (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) är att minska konsekvenserna av eutrofiering i Östersjön. Projektet kommer att utvärdera åtgärder som syftar till att förbättra havsområdenas status genom att minska havets interna belastning. Några av åtgärderna kan också stödja den cirkulära ekonomin genom att återvinna näringsämnen från hav till land. Dessutom … Läs mer

Hållbarhets och kommunikationsstrategi för den åländska fiskodlingsnäringen.

Ålands fiskodlarförening jobbar med målsättningen att bidra till en hållbar utveckling av fiskodlingsnäringen i enlighet med den åländska livsmedelsstrategin där kommunikation kring arbetet är en mycket viktig del för att effektivt hållbarhetsarbete skall kunna ske. I projektet ingår omvärldsanalys av trender och industrikrafter, intressentkartläggning och analys, dialog med nyckelintressenter, verktygslåda för effektiv kommunikation och kommunikationsplan. … Läs mer