Ansökningstider under våren

Projektansökningar till Leader Åland kan lämnas in löpande när som helst under året, men för att underlätta beredningen har vi satt tre datum som deadline inför vårens preliminära möten. Ta kontakt för rådgivning! 31 januari (för behandling i februari) 21 mars (för behandling i april)  30 april (för behandling i maj) Läs mer om ansökan här: leader.ax/leader

Leaderansökan är öppen!

Äntligen är ansökan öppen! Vi tar emot ansökningar fortlöpande under åren 2023-2027. Kommande datum för Leadergruppens  möten där ansökningarna behandlas, läggs upp inom kort. Är ni redo att börja lämna in er ansökan? Se genomgången av hur man skapar en ansökan i Hyrrä på videon!

Fiskeseminarium

Strömmingen, torskfisket i Ålands hav och lokala initiativ och möjligheter. Välkomna på ett tvådelat evenemang den 10 november på Ålands sjöfartsmuseum samt online. Talare: Anton Nilsson, Ålands landskapsregerings ministerråd i Bryssel, Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent i Stockholms län, Linda Sundström, Fiskeribyrån, Näringsavdelningen, Ålands landskapsregering, Sune Fogelström, ordförande Leader Stockholmsbygd, David Ståhlman, FLAG-ordförande Åland, Alexandra de Haas, projektkoordinator … Läs mer

Kurs för restaurangkockar och yrkesfiskare

Mer åländsk fisk på tallriken! Yrkeskockar (restaurang/café) och yrkesfiskare bjuds in till ett gratis utbildningstillfälle den 18 maj kl 14-20 på Strandgatan 1. Under ledning av den erfarna experten Ilona Miglavs kommer branschen erbjudas kostnadsfri utbildning med målet att få mer åländsk fisk på tallriken och nya recept. Vi hoppas även att vi kan få igång direkta … Läs mer

Digitalt seminarium: En hjortviltstam i balans?

Projektet Så in i vassen bjuder in till digital träff den 8 april 2021 kl. 18.30. Nu är det dags att göra en djupdykning i frågor kring landskap i förändring och viltvård. Hur har viltbestånden ändrats över tid? Vilka utmaningar finns idag? Vilka faktorer påverkar hjortviltets välmående och hur kan vi skapa bättre förutsättningar för … Läs mer

Naturbetande får håller Hamnö öppet och friskt

Ute på Hamnö, Kökar, håller fåren vandringsleden förbi fornlämningarna öppen och den naturliga floran samt faunan levande. Naturbetet möjliggörs av fårbonden Joel Sundström med finansiering av Leader. Vi har intervjuat Joel och bett honom berätta lite om sitt projekt. Hur kommer det sig att fåren betar just på Hamnö? – Jag bor precis här bredvid … Läs mer

Ekologiska Naturbeten i Gottby

Restaurering av fyra naturbeten för att återfå floran och faunan. Detta är ett restaureringsprojekt av naturbiotoper som över tid leder till ett öppnare landskap rikt på en mångfald av fauna och flora, där ekologiska kor kommer beta fritt. Eftersom betena ligger i direkt anslutning till vägar kommer turister och lokalbefolkning kunna beskåda dem när de … Läs mer

Sedimenteringsdamm i Lillbolstad, Hammarland

Anläggning av fosforfälla/sedimenteringsdamm i anslutning till Kyrkträskdiket i Hammarland. Diket breddas och fördjupas på ändamålsenligt sätt för att både samla upp näring och möjliggöra bevattning av grödor som kan absorbera näringsämnen som har utlakats till vattendraget. Fällan minskar utlakningen av gödselämnen från åkrar till Östersjön genom att samla upp ämnena i sediment som sjunker till … Läs mer

Höstmöte 25 november

Vi välkomnar alla medlemmar på höstmöte måndagen den 25 november. Vi träffas i Sjökvarteret kl.17.30 där Segeljaktsföreningen Alanta tar emot oss för att presentera deras kunskapsprojekt ”Segeljakten Alanta – Skrovbyggnation” som delfinansierats med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Leader. Efter besöket, ca kl. 18.00 behandlar vi stadgeenliga ärenden på Ålands hotell- och restaurangskola, Strandgatan 1. Vi bjuder på fika. … Läs mer

Fiskevårdsseminarium 25.5

Kom och lyssna på ett seminarium om fiskevård och möjligheten att få projektstöd för fiskefrämjande åtgärder! Lördag 25 maj i Sälskärs auditorium på Ålands lagting kl 14-17. Lokalkraft Leader Åland arrangerar seminariet tillsammans med Ålands fiskevårdsförening.