Ålands producentförbunds vårmöte

Ålands producentförbund håller vårmöte tillsammans med Ålands Skogsvårdsförening tisdagen den 26 april på Ålands Hotell- & Restaurangskola. Ålands producentförbund inleder kl. 18.00 med stadgeenliga förhandlingar. Ålands Skogsvårdsförening fortsätter kl. 19.00 med stadgeenliga förhandlingar. Temat för kvällen är ”Hur påverkas jord- och skogsbruket av kriget i Ukraina?” Talar gör SLC:s centralförbundsordförande Mats Nylund samt skogsombudsman Viktor Harvio. Kaffeservering. Hjärtligt välkomna!

Medlemsenkät om gårdars ekonomiska och produktionsmässiga situation

Lantbruks- och trädgårdsföretagens ekonomiska situation och planerna för den kommande växtsäsongen varierar avsevärt beroende på till exempel typ av produktion, läge och möjligheten till inköp av insatsvaror. För vissa gårdar är den ekonomiska situationen fortfarande normal eller till och med bättre än vanligt, men för majoriteten av heltidsjordbrukarna är uppskattningen att lönsamheten och betalningsförmågan har … Läs mer