Seabased measures in baltic nutrient management

För att råda bukt på den rådande näringsbrist och övergödning som råder i Östersjön pågår i nuläget projektet SEABASED. SEABASED utvärderar olika åtgärder som skall förbättra havsområdets status och minska dess interna belastning. Samtidigt utvärderas åtgärder som kan komma att gynna den cirkulära ekonomin genom att återvinna näringsämnen från hav till land. SEABASED driver även … Läs mer