Ekologiska Naturbeten i Gottby

Restaurering av fyra naturbeten för att återfå floran och faunan. Detta är ett restaureringsprojekt av naturbiotoper som över tid leder till ett öppnare landskap rikt på en mångfald av fauna och flora, där ekologiska kor kommer beta fritt. Eftersom betena ligger i direkt anslutning till vägar kommer turister och lokalbefolkning kunna beskåda dem när de … Läs mer

Sedimenteringsdamm i Lillbolstad, Hammarland

Anläggning av fosforfälla/sedimenteringsdamm i anslutning till Kyrkträskdiket i Hammarland. Diket breddas och fördjupas på ändamålsenligt sätt för att både samla upp näring och möjliggöra bevattning av grödor som kan absorbera näringsämnen som har utlakats till vattendraget. Fällan minskar utlakningen av gödselämnen från åkrar till Östersjön genom att samla upp ämnena i sediment som sjunker till … Läs mer

X