Landsbygdsutveckling

Bördi´ Nördi´ NamNam

Mathantverksdagar 27-29 maj 2018 Bördi´- står för bördigt, där kunskap växer Nördi´- står för nörd, en person med passion för något NamNam – står för det goda i livet, maten och >>

Landsbygdsgalan 2018

              Välkommen till Landsbygdsgalan lördagen den 3 mars 2018 kl 18.30 - 02.00 på Ålands >>

Hur jag som jordbrukare jobba med jordhälsa

Patrick Nyström från Verkatakkila gård i Vihtis jobbar med att förbättra markens växtkondition genom att utveckla växtföljds- och bearbetningsmetoder. Patrick har tillsammans med sin fru >>

Hur man skapar framtidens matsystem på Åland

Märta Jansdotter, VD för Gröna Gårdar, kommer att introducera oss till en arbetsmetod hon använder i sitt eget arbete som heter Appreciative Inquiry. Den fokuserar på det som leder till positiv >>

Gastronomisk ö värd att besöka

Välkommen på inspirerande temadagar inom ramen för Ålands hållbara livsmedelsstrategi Jill Axelsson Pabst, affärsutvecklare inom måltidsturism på Turistrådet Västsverige, berättar om >>