Vattenskydd och lantbruk, lunchföreläsning

22mar12:0013:00Vattenskydd och lantbruk, lunchföreläsning

Detaljer

Lunch kan köpas på plats, gratis deltagande

Eventet arrangeras av Ålands Vatten inom ramen för Leaderprojektet Minskade näringsförluster i jordbruksmark.

Tid

(Tisdag) 12:00 - 13:00

Plats

Hotell Pommern