Jordbrukets beredskap grundkurs

22nov08:0016:00Jordbrukets beredskap grundkurs

Detaljer

MPK Försvarsutbildning ordnar grundkurs i beredskap för jordbrukare

Kursen riktar sig till lantbruksproducenter, kommunernas tjänsthavare samt andra aktörer som har anknytning till lantbruksproduktion.

Deltagarna bekantar sig med:
– beredskapsarrangemang och livsmedelsförsörjningens andel i försörjningsberedskapen
– olika hot som riktar sig mot gårdar samt beredskapen på gårdsnivå
– till jordbruket och gårdarnas verksamhet anknyta aktörers regionala och lokala beredskap

Inga förkunskaper krävs.
Kursen är avgiftsfri åt deltagarna och vi bjuder på lunch och kaffe. Lantbruksproducenterna kan ansöka avbrytare.

Det är möjligt att delta via Teams på utbildningsdagen.

Läs mera och anmäl dig senast 12.11:

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/161461#a61f4858

Mer

Tid

(Onsdag) 08:00 - 16:00