mars, 2019

13mar6:30 am (förmiddag)9:00 am (förmiddag)Fiskevårdsseminarium

Jonas Nordigårds och fisk

Mer

Detaljer

Välkomna på Fiskevårdsseminarium!

13 mars 2019 kl. 18.30-21.00, Sälskär, Ålands Lagting

Arrangör: Lokalkraft Leader Åland (FLAG), ÅLR/Fiskeribyrån,
Fastighetsverket och Visit Åland/Sportfiskenätverket

  • Ordförande för FiskeLeader hälsar välkommen (Peter Selander)
  • Presentation av Leaders nya fiskeprojektlots (Filip Blomberg)
  • Landskapets provfisken/resultat (Kaj Ådjers, Fiskeribiolog)
  • Aktuella fiskevårdsprojekt (Linda Sundström, projektledare)
  • Förslag till regelverk för handredskapsfiske (Fiskevårds-föreningens ordförande Torsten Fredriksson)
  • Jonas Nordigårds, fiskeguide och kommunikatör berättar om sportfisketrender i Sverige samt Leaderprojekten Fjordguiderna och Havsöringsvägen
  • Diskussion och kaffe

Tid

(Onsdag) 6:30 am (förmiddag) - 9:00 am (förmiddag)

Plats

Sälskär, Ålands Lagting

X