DIGITALT SEMINARIUM: EN HJORTVILTSTAM I BALANS?

08apr18:30DIGITALT SEMINARIUM: EN HJORTVILTSTAM I BALANS?

Detaljer

Projektet Så in i vassen bjuder in till digital träff den 8 april 2021 kl. 18.30.
Nu är det dags att göra en djupdykning i frågor kring landskap i förändring och viltvård. Hur har viltbestånden ändrats över tid? Vilka utmaningar finns idag? Vilka faktorer påverkar hjortviltets välmående och hur kan vi skapa bättre förutsättningar för en hjortviltstam i balans?

Under detta digitala kvällsmöte lyssnar vi till Magnus Strandberg (Sverige) som är skogsägare, viltförvaltare och specialkunnig i naturvårdsfrågor. Magnus delar med sig av sin erfarenhet, inspirerar oss att tänka nytt och ger oss tips och idéer på praktiska åtgärder man kan göra för hjortviltets välmående. Magnus har bl.a. varit involverad i projektet Vild & Bortskämd i Sverige och är en efterfrågad föreläsare och konsult i dessa frågor.

Viktor Eriksson har sammanställt det som finns nerskrivet och det som berättats från förr om ämnet i en intressant historisk tillbakablick över hur landskapet och viltsituationen på Brändö har förändrats det senaste 100 åren. Detta för oss in på situationen idag och diskutionen om vilka möjligheter och utmaningar som finns.

Efter presentationerna bjuder vi in till ett samtal om grundläggande viltvård, avskjutningsstrategier, foder och födoval, samt åtgärder i skog och mark som kan anpassas till åländska föhållanden.

Välkomna med!

FÖRELÄSARE:
Magnus Strandberg
 (Sverige) skogsägare, viltförvaltare
Viktor Eriksson (Brändö) kock, natur- och viltintresserad, jaktledare Brändö-Björnholma

MODERATOR:
Patricia
 Wiklund,
 projektledare för Så in i Vassen – Brändö

När? Den 8 april 2021 kl. 18:30
Var? Zoom
För vem? Markägare, samt vilt- och jaktintresserade, Brändöbor och andra intresserade

ANMÄLAN: Anmäl ditt deltagande till patricia.wiklund@invenire.fi

Instruktioner om hur man ansluter till evenemanget skickas senare ut med e-post.

*****
Så in i Vassen – Brändö är ett leaderfinansierat projekt med fokus på vass. Fiskelagen på Brändö samarbetar med lantbrukare under 2020 för att på ett regenerativt sätt utnyttja vassen (Phragmites australis) som en resurs i ett lokalt näringskretslopp. Koordinerade miljöförbättrande insatser stärker biologisk mångfald och bidrar till bättre strand-, vatten-, och fiskevård.

Mer

Tid

(Torsdag) 18:30