Digitalt infomöte om gipsexperiment

21mar14:00Digitalt infomöte om gipsexperiment

Detaljer

John Nurminens Stiftelse är intresserad av att finansiera ett småskaligt experiment av spridning av gips vid några åkerskiften på Åland under sensommaren och hösten 2022, samt vatten-provtagning för att följa upp vattenkvaliteten i ett dike/täckdike. Målsättningen är att förbättra den ekologiska statusen av övergödda inre vikar och andra havsområden på Åland. Läs mer >>

Tid

(Måndag) 14:00

Lämna en kommentar