Ansökningsdeadline Leader

31marHel dagAnsökningsdeadline Leader

Detaljer

Följande stoppdatum för att ansöka om projektstöd genom Leader är 31 mars.

Ta kontakt för rådgivning!

Kommande ansökningsdeadlines är under 2019 sedan 31.5, 30.9, 30.11

Lokalkraft Leader Åland
Alexandra de Haas
info@leader.ax
0457 345 0450
www.leader.ax

Tid

Hel dag (Söndag)