Ansökningsdeadline Leader

30novHel dagAnsökningsdeadline Leader

Detaljer

Följande stoppdatum för att ansöka om projektstöd genom Leader under 2019 är 30 november.

Ta kontakt för rådgivning!

Lokalkraft Leader Åland
Alexandra de Haas
info@leader.ax
0457 345 0450
www.leader.ax

Tid

Hel dag (Lördag)