Ansökningsdeadline Leader

01janHel dag31Ansökningsdeadline Leader

Detaljer

Följande stoppdatum för att ansöka om projektstöd genom Leader är 31 januari.

Ta kontakt för rådgivning!

Kommande ansökningsdeadlines under 2019 är sedan 31.3, 31.5, 30.9, 30.11

Lokalkraft Leader Åland
Alexandra de Haas
info@leader.ax
0457 345 0450
www.leader.ax

Tid

januari 1 (Tisdag) - 31 (Torsdag)