Ansökningsdeadline Leader

30sepHel dagAnsökningsdeadline Leader

Detaljer

Följande stoppdatum för att ansöka om projektstöd genom Leader under 2019 är 30 september.

Ta kontakt för rådgivning!

Sista ansökningsdeadline under 2019 är 30.11

Lokalkraft Leader Åland
Alexandra de Haas
info@leader.ax
0457 345 0450
www.leader.ax

Tid

Hel dag (Måndag)