Ansökningsdeadline Leader

31majHel dagAnsökningsdeadline Leader

Detaljer

Följande stoppdatum för att ansöka om projektstöd genom Leader under 2019 är 31 maj.

Ta kontakt för rådgivning!

Kommande ansökningsdeadlines under 2019 är sedan 30.9, 30.11

Lokalkraft Leader Åland
Alexandra de Haas
info@leader.ax
0457 345 0450
www.leader.ax

Tid

Hel dag (Fredag)