Ansökningsdeadline för fiskprojekt

26marHel dagAnsökningsdeadline för fiskprojekt

Detaljer

Ansökningsdeadline för fiskerelaterade projekt med stöd från Leader är 26 mars 2021.

Har ni en projektidé med temat hållbart fiske? Exempel på projekt som Fiskets lokala aktionsgrupp, Leader stöder kan vara:

  • Projekt som lyfter den allmänna kunskapsnivån gällande fiskerinäringen, havsmiljön eller kulturarvet
  • Utbildningsprojekt riktade till aktörer inom fiskerinäringen
  • Projekt som ökar intresset för yrkesfisket och förbättrar bilden av näringen
  • Samarbeten och projekt som engagerar lokalbefolkningen kring miljövårdande insatser som ökar fiskebeståndet
  • Projekt som ökar efterfrågan på lokalproducerad fisk
  • Utbildande eller engagerande projekt på temat fisk / fiske för barn och unga

Under perioden 2016-2020 har Leader beviljat närmare 460 000 euro till fiskerelaterade projekt.
I dagsläget finns lite medel kvar i nuvarande budget – men ett förslag av Ålands landskapsregering gällande omdisponering i fiskeriprogrammet har skickats in till EU för beslut. Ett godkännande kommer att innebära ytterligare finansiering för oss under 2021-2022 att stöda fler projekt. Vi väntar på det slutliga beslutet för detta, som förväntas komma så småningom.

Hör av er med er idé och ta kontakt för rådgivning på info@leader.ax eller 0457 345 0450.

Mer info om ansökan finns på https://leader.ax/fiskeleader/

Mer

Tid

Hel dag (Fredag)

Lämna en kommentar