Digitaliseringsprojekt för livsmedelsproducenter och -förädlare

En förstudie har genomförts för att undersöka hur ett ”Digitaliseringsprojekt riktat till livsmedelsproducenter och -förädlare” på bästa sätt kan genomföras. Förstudien resulterade i förslag till två olika projekt: Slutrapport Förstudie för ett digitaliseringsprojekt riktat till livsmedelsproducenter och -förädlare Slutrapport Förstudie för en gemensam digital plattform för livsmedelsproducenter och -förädlare Förstudien om digitaliseringsprojektet har resulterat i … Läs mer