Foder- och strösidan

På den här sidan hittar ni information och kontaktuppgifter till personer som säljer foder och strö. Förhoppningen är att listan kan uppdateras vartefter nya försäljare visar intresse. Kontaktperson för listan är Carin Ekström, tel. 0457 3421040 eller carin.ekstrom@landsbygd.ax. Säljare Anders Abrahamsson, Kimito. Ca 450 fiberhampabalar för strö. Kontakt: +358 44 0555786 Jan Asplund, Vörå. Halmbalar. … Läs mer

Projektlotsar sökes

Lokalkraft Leader Åland söker tillfälliga PROJEKTLOTSAR under 2019 En del av projektstöden inom Ålands landsbygdsutvecklingsprogram och det operativa programmet inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020 fördelas genom lokalt ledd utveckling, Leader, till olika typer av allmännyttiga projekt runt om på Åland. Lokalkraft Leader Åland har genom två utvecklingsstrategier sammanlagt ca. 800 000 euro (av 1,8 … Läs mer

X