Öppet Hamnö

Projektet kortfattat: Ett igenvuxet Hamnö stängslas så det kan betas av ekologiska ålandsfår. Detta för att hålla vandringslederna och kulturlämningarna tillgängliga för turister, landskapet hålls öppet, den biologiska mångfalden ökar, det lokala näringslivet gynnas och en levande skärgård uppvisas. Öppet Hamnö

Terroir- och merroiratlas för Åland – En handbok för dig som jobbar med mat på Åland

Projektet kortfattat: Atlasen ska ge en översiktlig bild av hur livsmedelsproduktion och förädling har sett ut på Åland från sekelskiftet 1800 fram till idag. Den ska förmedla vad som är regionens karaktäristiska smaker och unika värden inom mat och är avsedd som ett verktyg för i första hand primärproducenter, livsmedelsförädlare och företag inom besöksnäringen för … Läs mer

Våtmark Granlid

Projekttid: 30.09.2019-30.09.2020 Projektet kortfattat: Våtmarksprojektets målsättning är att skapa en multifunktionell våtmark vid ett stort utfallsdike från ett jordbruksområde i Vargata, på Vårdö. Detta görs genom att leda vattnet genom det ca 4000 m2 stora området, minska strömningen så att sedimentering sker. Våtmarken kommer i första hand att fungera som en sediment- och näringsfälla där målsättningen … Läs mer

SEABASED MEASURES IN BALTIC NUTRIENT MANAGEMENT (2018-2020)

Mål: Målet med SEABASED-projektet (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) är att minska konsekvenserna av eutrofiering i Östersjön. Projektet kommer att utvärdera åtgärder som syftar till att förbättra havsområdenas status genom att minska havets interna belastning. Några av åtgärderna kan också stödja den cirkulära ekonomin genom att återvinna näringsämnen från hav till land. Dessutom … Läs mer

X