Ekologiska Naturbeten i Gottby

Projekttid: 15.5.2018-15.8.2020 Projektet kortfattat: Restaurering av fyra naturbeten för att återfå floran och faunan. Detta är ett restaureringsprojekt av naturbiotoper som över tid leder till ett öppnare landskap rikt på en mångfald av fauna och flora, där ekologiska kor kommer beta fritt. Eftersom betena ligger i direkt anslutning till vägar kommer turister och lokalbefolkning kunna beskåda … Läs mer

Sedimenteringsdamm i Lillbolstad, Hammarland

Projekttid: 27.6.2018-1.12.2019 Projektbeskrivning kortfattat: Anläggning av fosforfälla/sedimenteringsdamm i anslutning till Kyrkträskdiket i Hammarland. Diket breddas och fördjupas på ändamålsenligt sätt för att både samla upp näring och möjliggöra bevattning av grödor som kan absorbera näringsämnen som har utlakats till vattendraget. Fällan minskar utlakningen av gödselämnen från åkrar till Östersjön genom att samla upp ämnena i sediment … Läs mer

Våtmark Granlid

Projekttid: 30.09.2019-30.09.2020 Projektet kortfattat: Våtmarksprojektets målsättning är att skapa en multifunktionell våtmark vid ett stort utfallsdike från ett jordbruksområde i Vargata, på Vårdö. Detta görs genom att leda vattnet genom det ca 4000 m2 stora området, minska strömningen så att sedimentering sker. Våtmarken kommer i första hand att fungera som en sediment- och näringsfälla där målsättningen … Läs mer

X