SEABASED MEASURES IN BALTIC NUTRIENT MANAGEMENT (2018-2020)

Mål: Målet med SEABASED-projektet (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) är att minska konsekvenserna av eutrofiering i Östersjön. Projektet kommer att utvärdera åtgärder som syftar till att förbättra havsområdenas status genom att minska havets interna belastning. Några av åtgärderna kan också stödja den cirkulära ekonomin genom att återvinna näringsämnen från hav till land. Dessutom … Läs mer

X