UPPSKJUTET: Från producent till konsument – ökad köttkvalitet från Åland

19.10 2020 Tanken bakom seminariet är att tillhandahålla en naturlig mötesplats för kockar, producenter, konsumenter och andra intresserade där vi med hjälp av våra duktiga föreläsare får följa köttets väg från producent till kocken som konsument. Genom att träffas och föra diskussioner tillsammans kan vi se sambanden och öka förståelsen för olika delar av produktionen. … Läs mer

X