Fiskevårdsseminarium 25.5

Kom och lyssna på ett seminarium om fiskevård och möjligheten att få projektstöd för fiskefrämjande åtgärder! Lördag 25 maj i Sälskärs auditorium på Ålands lagting kl 14-17. Lokalkraft Leader Åland arrangerar seminariet tillsammans med Ålands fiskevårdsförening.

X