Röjning

När plantorna har vuxit i några år är det dags för röjning, första röjningen kan bli aktuell redan när plantorna är 0,5 meter höga. En medelsvår röjning kostar ca 350 €/ha (exkl. moms) och av den summan får man bidrag på 50 %, dock max 200 €/ha, av landskapet (skattepliktigt). Det kan bli flera röjningar innan beståndet är gallringsmoget, bidraget får man så länge plantbeståndets medeldiameter är under 16 cm på 1,3 meters höjd. Har man erhållit bidrag för en röjning så får man inte gallra beståndet på 3 år.
Vi sköter om att du får bidraget och vi har också arbetskraft som röjer ifall du inte gör det själv.
Att röja i tid är mycket viktigt för beståndets fortsatta utveckling. Ett välskött bestånd klarar bättre av yttre påfrestningar så som snö och vind. En röjning utförd i rätt tid är dessutom billigare och medför bättre ekonomi i första gallringen.