Plantering

Våren efter markberedningen planterar man kalytorna. Kostnaden för plantering ligger på ungefär 700-900 €/ha, varav cirka hälften är arbetskostnad.
 
Vi förmedlar plantor och även redskap om det behövs.