Markberedning

Efter avverkningen krävs vanligen markberedning. Den kan göras som högläggning med grävmaskin eller med landskapets fläckupptagningsaggregat, och görs för det mesta hösten efter avverkning. För detta fås bidrag på 50 % av kostnaden (skattepliktigt). Att markbereda med landskapets aggregat kostar 360 €/ha plus moms, alltså 180 €/ha efter bidrag. För markberedning med grävmaskin får man max 200 €/ha.
Markberedningen är mycket viktig för att plantorna skall få en bra start i livet. Genom markberedningen minskar konkurrensen med gräset de första åren, och man minskar också risken för snytbaggeangrepp.