Gallring

Cirka 25-35 år efter planteringen börjar det bli dags för den första gallringen. Det är främst tätheten som avgör när det är dags, som riktlinje kan man ha att den levande kronan för tallens del skall vara 40 % av trädets längd. För granen är motsvarande siffra 60 %. Totalt kan det bli 2-3 gallringar innan det är dags att förnya.
Vi ger råd kring detta och skriver den anmälan om beståndsvårdande avverkning som skall lämnas in till landskapsregeringen för godkännande. Anmälan måste göras 2 veckor före avverkning.

 

Visa det här inlägget på Instagram

 

Ett inlägg delat av Skogsägarna Åland (@skogsaland)