Förnyelseavverkning

Skogen är förnyelsemogen vid 80-90 års ålder. Beroende på marktypen kan man antingen kalavverka eller lämna fröträdställning.
Vi ger råd om vad som är bäst och skriver en förnyelseplan. Förnyelseplanen lämnas till landskapsregeringen för godkännande och beslut kommer inom 3 månader, vanligen inom några veckor.