När den nya lagen om Ålands Skogsvårdsförening trädde i kraft 1.7 2016 var syftet att fortsättningsvis trygga förutsättningarna för en god skogsvård i vårt landskap. Den största skillnaden jämfört med den gamla lagen är att den obligatoriska skogsvårdsavgiften ersätts av en frivillig medlemsavgift.

Som medlem får du hjälp med bland annat sådant som berör:

  • skoglig rådgivning
  • markberedning, plantor och plantering
  • röjningsarbeten
  • bidragsansökningar

Vidare är din skog automatiskt certifierad enligt PEFC då du är medlem. Medlemsavgiften baseras på arealen växtlig skogsmark du äger, med andra ord räknas inte berg och tvinmarker in. Den årliga avgiften är som följer:

  • 0-10 ha              30 €
  • 10,1-20 ha         45 €
  • 20,1-40 ha         75 €
  • 40,1-60 ha         95 €
  • 60,1 och mera  125 €

Hör gärna av er om det är något som inte verkar stämma med ägaruppgifterna, det finns t.ex fastighetssammanslutningar, dödsbon och nyligen genomförda fastighetsaffärer som kan ställa till det. Då hushåll fått flera avgifter kan det det bero på att man äger skiften på varsina håll, principen är dock att om man har gemensamt FO-nummer räcker det med en avgift.

För icke-medlemmar görs ett påslag om ca 20% vid debitering för skogsvårdsarbeten.

Avslutningsvis går det förstås bra att ansluta sig till oss, det är bara att säga till!