Skogsvårdsföreningen hjälper till med det mesta inom skogsbruk.

Ålands skogsvårdsförening är en intresseorganisation för skogsägarna vars verksamhet regleras av landskapslagen om skogsvårdsföreningar (LL51/2001). Föreningen har idag ca 2800 medlemmar och leds av en styrelse vald av skogsägarna.

Har du tänkt göra något åt din skog?

  • Vi kan ordna med plantering och röjning.
  • Vi ser till att avverkningstillstånd är i skick.
  • Vi hjälper till med stödansökningar. OBS! Stöden är skattepliktiga sedan 1.1.2012.
  • Vi ger goda råd i skötseln av din skog.
 

I föreningen finns 3 instruktörer med varsitt distrikt, kontakta oss för råd!