FSC®*

FSC är ett annat certifieringssystem som efterfrågas allt mer ute på världsmarknaden. Största delen av det åländska virket exporteras idag, flisen till Korsnäs i Gävle och sågad vara ut till Europa.  Korsnäs AB är en av de största leverantörerna av råvara för Tetra Pak som har en stark preferens för FSC-certifierad skogsråvara. För sågtimret, som är en exportvara,  frågas mer och mer efter FSC-certifiering.

I december 2016 blev vi som första skogsvårdsförening i Finland FSC-certifierade. Till att börja med var det 5 skogsägare som gick med, sedan har några till anslutits och i augusti 2017 är antalet 10.

Som FSC-skogsägare måste man bland annat ha en giltig skogsbruksplan, man måste freda 5 % av skogsmarken samt bedriva någon form av specialskogsbruk på ytterligare 5 % och man måste aktivt jobba för att öka lövinslaget i sina skogar. I kriterierna nedan finns skyldigheterna utförligare beskrivet:

FSC-kriterier

Urval av områden som skall avsättas

På certifierade fastigheter får ingen avverkning ske innan en preliminär avsättning av de områden som avses i standardens parafgraf 6.4.3 har gjorts

Information om FSC certifierade skogsfastigheter

Ett sammandrag av skogsbruksplanen, information och kartor över de områden som är avsatta för att trygga naturens mångfald samt specialområden med särskild betydelse för skogsekosystemets mångfald eller strukturens mångformighet kan erhållas från Ålands Skogsvårdsförening inom två veckor.

*FSC trademark licence nr C133177