ÅPF:s Skattetjänst

Verksamheten inriktar sig främst till lantbrukare vilket är unikt bland de större bokföringsbyråerna på Åland. Detta ger en specialkompetens inom lantbrukets beskattning. Även föreningar och andra företag med koppling till lantbruket är välkomna. Bokföringen sker med hjälp av Wakka programmet som är ett skräddarsytt program för lantbruksföretag men som också går att anpassa till annan verksamhet. Skattetjänst sköts av Anna Südhoff och under vintern förstärks personalen av Bo-Erik Sandell och Lars-Johan Mattsson.

Skattetjänst erbjuder dig följande tjänster:

  • Bokföring och deklaration (även uppföljning av deklarationen enligt behov)
  • Löneräkning och fakturering
  • Löpande momsredovisning (kvartals- eller månadsredovisning, öppnar även möjligheten att göra mellanbokslut)
  • Övriga kanslitjänster

Inom en snar framtid planerar vi även att inleda ett samarbete med Hushållningssällskapet för att kunna erbjuda en djupare analys av räkenskaperna till ett, under första året, rabatterat pris. Vi ser stora möjligheter i detta samarbete eftersom det finns en utveckling bland lantbruksföretagen där resultatanalys och uppföljning blir allt viktigare.

En fullständig prislista är något vi i första hand erbjuder våra bokförings- och deklarationskunder. Ett allmänt exempel kan dock vara följande:

  • Bokföring och deklaration till en mjölkgård med ca 40 kor (deklaration 2 timmar)
  • 500-600 verifikat (måttligt bra sorterade)
  • Löneräkning till en anställd
  • =>Total kostnad ca 1200€ +moms per bokföringsår

Kontakta Anna på kansliet, tel. 329 841 eller e-post skattetjanst@landsbygd.ax om du vill bli kund hos oss. Alla gamla och nya kunder är välkomna!