SLC har en rad medlemsförmåner utöver de som gäller lokalt här på Åland. Mer info finns på SLC:s hemsida.