1. Rabatt på bensin, diesel och brännolja

Rundbergs Bil & Service erbjuder följande rabatter:

Bensin           3 cent per liter i direktrabatt och ytterligare 2,35 cent per liter vid användning av St1 företagskort.

Diesel            5 cent per liter i direkt rabatt och ytterligare 2,35 cent per liter vid användning av St1 företagskort.

Rundbergs erbjuder också ÅPF:s medlemmar ett tankkort som ger storförbrukarpris i våra automater i Kvarnbo, Hamnsundet, Marsund, på Vikingagränd (vid Transmar), i Godby (Strömsängarna), och i Kastelholm (vid gästhamnen). Ytterligare rabatt kan ni få ,vid fakturering via St1 företagskort. Kontakta oljelagret för mer information.

På motorbrännolja från oljelagret ges ett nettopris direkt när ni beställer.

Vid uppvisande av SLC:s medlemskort erhåller ni återförsäljarpris på inköp av smörjolja på St1 servicestationen. Besök www.okq8.se/foretag/foretaget/smorjmedel/oljeguiden för att hitta rätt smörjmedel till just din maskin. RBS kunder får kostnadsfritt lämna tillbaka spillolja.

Ansök om företagskort och hämta ut era rabattkort på St1:s servicestation i Mariehamn.

OY Teboil AB erbjuder följande rabatter:

Bensin och diesel: Vid användning av företagskort erhåller man 3,2 % rabatt på stolppriset.

Medlemmar kan alltid beställa motorbrännolja till ett konkurrenskraftigt pris.

Kontakta Teboil för erhållande av företagskort.

  1. Rabatt på lantbruksförsäkring

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag erbjuder ÅPF:s medlemmar en extra rabatt på 5 % utöver den allmänna rabatt som man beviljar lantbrukare på lantbruksförsäkringen.

  1. Rabatt på förmedlingsuppdrag och värderingsintyg

Fastighetsbyrå Karlsson erbjuder ÅPF:s medlemmar 15 % rabatt (max 500€ per uppdrag) på förmedlingsuppdrag och värderingsintyg.

  1. Bokförings- och deklarationstjänst

ÅPF:s kansli kan sköta din bokföring, momsredovisning och skattedeklaration. Kontakta Anna på kansliet, tfn 329 841, om du vill bli kund hos oss.

  1. LRF:s medlemstidningar

Du som medlem i ÅPF har möjlighet att prenumerera på LRF Medias tidningar via ÅPF:s kansli. På LRF Medias hemsida finns en sammanställning över vilka tidningar som erbjuds och även information om dem, klicka här!