ÅPF´s UTSKOTT

 

Ålands Producentförbund har till sin hjälp olika utskott som vart och ett har sitt specialområde.

Potatisodlarutskottet:

Anders Eriksson – ordförande
Jonas Lundberg
Kenneth Carlsson
Jörgen Blomqvist
Tord Johansson
Lasse Löfman

Spannmålsutskottet:

Sixten Mattsson – ordförande
Roger Jansson
Stefan Sundborg
Agneta Sviberg
Jonas Lundberg

Specialodlarutskottet:

Mikael Lundell – ordförande
Michael Perander
Guy Söderlund
Jörgen Blomqvist
Tord Sarling
Tom Jansson
Ann-Christin Mansén-Kalm

Husdjursutskottet:

Nicklas Mörn – ordförande
Mikael Pellas
Jan Eriksson
Ingolf Strand
Per-Ole Mattsson
Henrik Karlsson
Nils Eriksson
Maija Häggblom

Skatteutskottet:

Sven-Anders Danielsson – ordförande
Klas Mörn
Lars-Johan Mattsson

Ekologiska utskottet:

Tage Eriksson – ordförande
Nicklas Mörn
Mari Söderdahl
Dan-Erik Daniels
John Mattsson
Egon Signell

Kvinnoutskottet:

Yvonne Mattsson – ordförande
Hanna Nordberg
Maija Häggblom
Annette Loumann

Marknadsföringsutskottet:

Johan Åkerblom
Staffan Mörn
Adam Söderlund
Ann Sundberg

Skogs- och energiutskottet:

Jan Salmén – ordförande
Nils Mörn
Leif Sundberg
Ralf Fagerholm

Ungdomsutskottet:

Erik Ekström – ordförande
Liz Mattsson
Emma Andersson
Emilia Arola
Fredrik Söderlund
Robert Ericksson
Kristoffer Lundberg

Mark- och miljöutskottet:

Harry Ekström – ordförande
Tage Mattsson
Roger Slotte
Benita Björklund
Anders Eriksson
Anders Jansson