ÅPF´s UTSKOTT

 

Ålands Producentförbund har till sin hjälp olika utskott som vart och ett har sitt specialområde.

Potatisodlarutskottet:

Anders Eriksson – ordförande
Jonas Lundberg
Kenneth Carlsson
Jörgen Blomqvist
Tord Johansson
Lasse Löfman

Spannmålsutskottet:

Sixten Mattsson – ordförande
Stefan Sundborg
Agneta Sviberg
Jonas Lundberg

Specialodlarutskottet:

Mikael Lundell – ordförande
Michael Perander
Tord Sarling
Pontus Grunér
Ann-Christin Mansén-Kalm

Husdjursutskottet:

Birgitta Eriksson-Paulson – ordförande
Mikael Pellas
Jan Eriksson
Per-Ole Mattsson
Henrik Karlsson
Nicklas Mörn
Maija Häggblom

Skatteutskottet:

Bo-Erik Sandell – ordförande
Klas Mörn
Lars-Johan Mattsson

Ekologiska utskottet:

Tage Eriksson – ordförande
Nicklas Mörn
Mari Söderdahl
Erik Ekström
John Mattsson
Annette Häger-Ahlström

Kvinnoutskottet:

Yvonne Mattsson – ordförande
Hanna Nordberg
Maija Häggblom
Annette Loumann

Marknadsföringsutskottet:

Liz Mattsson – ordförande
Staffan Mörn
Adam Söderlund
ÅCA
Ålands Trädgårdshall
Ålands Skogsägarförbund
AB Lantbruk

Skogs- och energiutskottet:

Nils Mörn – ordförande
Per-Ole Mattsson
Leif Sundberg
Ralf Fagerholm

Ungdomsutskottet:

Johan Holmqvist – ordförande
Liz Mattsson
Elina Lindroos
Christian Påvalls
Fredrik Söderlund
Jon Eriksson
Kristoffer Lundberg
Anton Alm

Mark- och miljöutskottet:

Harry Ekström – ordförande
Tage Mattsson
Nils Eriksson
Anders Jansson