Gör din åsikt hörd!

Producentförbundet är det åländska jordbrukets- skogsbrukets och trädgårdsnäringens intressebevakare. Har du frågor eller åsikter du vill att ÅPF lyfter i den allmänna debatten? Eller vill du diskutera och ge din åsikt kring aktuella ämnen? Tveka inte, ta kontakt! 

Vi arbetar bland annat för att trygga en inhemsk livsmedelsförsörjning. Våra viktigaste uppgifter är:

  • Att skapa bra förutsättningar för att bedriva jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling och övriga landsbygsnäringar
  • Information och bevakning av pris och stödfrågor
  • Bokförings och deklarationshjälp, skattetjänst

Medlemmar!

Kom ihåg att du kan logga in på SLC:s extranet! Där hittar du de senaste nyheterna från Landsbygdens Folk och annat som är aktuellt inom organisationen. Under rubriken ”Värt att veta” kan du till exempel skriva ut en mall till ett arrendeavtal, läsa aktuell information om jordbrukets beskattning och en massa annat nyttigt. Du loggar in med ditt medlemsnummer som finns på ditt medlemskort. Har du tappat bort kortet kan du kontakta ÅPF:s kansli på tel. 329 841 för att få ditt medlemsnummer.

Till inloggningssidan