Månadens Bonde

Sätt Åland på tallriken presenterar stolt: Kristoffer Lundberg

Haga Kungsgård grundades redan på 1550-talet av Gustav Vasa. Här har under århundraden bedrivits storskalig djurhållning, ända fram till 1960-talet då gården gick över till växtodling. Men så 2012 tog Kristoffer Lundberg över och befolkade återigen ägorna med brunfläckiga kossor.

Möt Kristoffer Lundberg

#bondenbehövs 

 

Tidigare i serien Månadens Bonde:

Ekologiska odlarna Gunilla och John Mattsson

Äppelodlare Yngve Österlund

Tomatodlare Lotta Skrtic-Lindholm

Bärodlare Harry Söderberg

 


Ålands Producentförbund

inbegär anbud på genomförandet av projektet

”Hållbar livsmedelsstrategi”

Annons – projektledare

Projektplan Hållbar livsmedelsstrategi

Anbudsunderlag och Kravprofil

 

Statistik och information om landsbygdsnäringarna på Åland

Landsbygdsnäringarna i siffor

PM om lantbruket


 

 

Medlem? Logga in här!

KONTAKT

Ålands Producentförbund - Jomalagårdsvägen 17-1
AX-22150 JOMALA Tel. +358 (018) 329 840