Styrgrupp

Styrgrupp för landsbygdsutveckling
vid Ålands Landsbygdscentrum

Styrgruppen leder landsbygdsutvecklarens arbete. Dess uppgift är att bredda och utveckla näringsverksamheten och öka dess lönsamhet inom landsbygdsnäringarna.Medlemmar i styrgruppen
Linnèa Johanssonordförande Ålands LandskapsregeringTel +358 457 36 3043
Anders Ekströmviceordförande Ålands NäringslivTel +358 400 62 777
Lena Brennerföredragande och sekreterareLandsbygdsutvecklareTel +358 457 526 7305
Anna Nordlund-Gustafsson ÅlandsmejerietTel +358 400 675 330
Johan Mörn SilverskärTel +358 457 524 4450
Johan Holmqvist Ålands ProducentförbundTel +358 457 342 457
Sara Tobiasson Lammuppfödare, BrändöTel +358 407 647 609
Kristian Packalén Leader Åland rfTel +358 451 218 450
Mikael Lindholm Företagsam Skärgård rfTel +358 400 783 086