Gemensam vision för organisationerna
vid Ålands Landsbygdscentrum

Organisationerna vid Ålands Landsbygdscentrum skall bidra till att utveckla och bredda näringsverksamheten på landsbygden.

Landsbygdsutveckling

Verksamhetsområde

Målgruppen är företagare på landsbygden och i skärgården.

Ansvarsområde

  • Öka försäljningen och stärka konsumentförtroendet av åländska produkter, bl a genom evenemanget ”Skördefesten på Åland”
  • Koordinera organisationerna vid Ålands Landsbygdscentrum med branschföretagen och övriga verksamheter samt koppla in extern spetskompetens för att uppnå den gemensamma visionen
  • Inspirera, initiera och driva projekt för att utveckla landsbygdsföretagen 
  • Koordinator för Ålands Landsbygdscentrum

 Resursfördelning

20 %   Skördefesten på Åland
20 %   Ny Nordisk Mat på Åland
10 %   Ny Nordisk Mat – ordförande för styrgruppen på Nordisk nivå
25 %   Projektverksamhet – företagscoachning för landsbygdsföretagare
10 %   Småskaliga livsmedelsföretag
  5 %   Livsmedelsklustret
  5 %   Koordinator för Ålands Landsbygdscentrum
  5 %   Övrig verksamhet

Avgränsning: Rådgivning direkt till företagare sker via branschorganisationer och projekt.