Tillväxt Åland II/Tillväxt Fiske

Avslutat projekt

Slutrapport för Tillväxt Åland II/Tillväxt Fiske

Projektperiod 1.5.2013 – 31.3.2015

Projekten Tillväxt Åland II och Tillväxt Fiske riktade sig till småföretagare på landsbygden och i skärgården och som vill utveckla sitt företag. Projekten riktade sig också till dem som ville förbereda företaget inför försäljning eller generationsväxling.

 

Projektägare: Landsbygdsutvecklingen vid Ålands Landsbygdscentrum
Projektansvarig: Lena Brenner