Ny Nordisk Mat

År 2004 skrev tolv nordiska kockar ett manifest för det Nya Nordiska Köket. I manifestet gjorde kockarna det klart att det nordiska köket kan mäta sig med de bästa köken i världen tack vare sin smakrikedom och egenart, men även i och med kvaliteten och attraktionen hos regionala kök.

Det nordiska köket ger sig inte in på en tävling med det franska, kinesiska eller andra stora kök. Dess mål är snarare att bekämpa likgiltighet och den globala snabb- och skräpmatskulturen som utgör ett hot inte bara mot vår hälsa och kulturella integritet, utan även mot mångfalden och hållbarheten på hela vår planet.

Ny nordisk mat har blivit en enorm framgång överallt i Norden – kanske framför allt för att det är ett demokratiskt och inte ett elitistiskt projekt. Från starten var en av de bärande idéerna att engagera så många människor som möjligt i arbetet med att definiera det nordiska köket och dess ambitioner. Jordbrukare, livsmedelsproducenter, politiker, hemkunskapslärare, statliga myndigheter, livsmedelsforskare, gourmetkockar och konsumenter har alla bidragit till dess utveckling.

Ledord för Ny Nordisk Mat är ren, frisk, enkel och etisk.

Här kan du läsa mer om Ny Nordisk Mat

Ny Nordisk Mat hemsida

Köksmanifestet för Ny Nordisk Mat