Utbildning inom Mathantverk

Välkommen till utbildningen som ger dig möjlighet att fördjupa dig i vad som avses med Mathantverk.

Mathantverkarna är en ny växande yrkeskår. Inom Mathantverk skapas unika produkter med rik smak, av hög kvalitet och tydlig identitet. Produkterna tillverkas i huvudsak av lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården eller det egna företaget. Kännetecknande för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Mathantverk tar gamla traditioner till heders eller förenar dem med nya innovationer.

Läs mer om utbildningen inom Mathantverk