Ålands hållbara livsmedelsstrategi

Målbild: Östersjöns gastronomiska ö är både klimartsmart och framtidsanpassad

Målet – fram till år 2030 – med strategin är att bygga ett gemensamt varumärke för de åländska livsmedelsprodukterna med ett mervärde och att producenterna ska öka sin lönsamhet med 20 procent.

Ålands hållbara livsmedelsstrategi riktar in sig på fem spjutspetsar
1. Industriell symbios kring cirkulation av näringsämnen
2. Cirkulär blå ekonomi
3. Förbättrande av jordhälsa
4. Biodiversitet, levande landskap och betande djur
5. Gastronomisk ö värd att besöka

Här kan du läsa mer om strategin