FOODax

Projektperiod 24.4.2015 – 31.5.2016

Syftet med projektet FOODax har varit att göra en kartläggning över hur
åländska livsmedelsproducenter kan delta i FINPROs exportprogram för
livsmedel ” Food from Finland” (2015-2020).

Slutrapport för projektet FOODax