Projekt

Projekt som leds av landsbygdsutvecklaren

Ny Nordisk Mat Åland

Livsmedelsklustret

 

Projekt där landsbygdsutvecklaren är delaktig

Ny Nordisk Mat III

Äkta Smak – register över livsmedelsproducenter