Projekt

Projekt som leds av landsbygdsutvecklaren

Skördefesten på Åland

Ny Nordisk Mat Åland

Tillväxt Åland II

Livsmedelsklustret

 

Projekt där landsbygdsutvecklaren är delaktig

Ny Nordisk Mat II

Äkta Smak – register över livsmedelsproducenter