Landsbygdsutveckling

Nytänkande och utveckling

Landsbygdsutvecklaren initierar och leder utvecklingsprojekt på landsbygden och i skärgården samt stimulerar till nytänkande och utveckling inom landsbygdsnäringarna.

REKO – REjäl Konsumtion

REKO-modellen

REKO – info för producenter

KONTAKT

Lena Brenner
Ålands Landsbygdscentrum
Jomalagårdsvägen 16 - 6
AX-22150 JOMALA, ÅLAND

Tel +358 (0)18 329 670
Mobil +358 (0)457 526 7305
E-post: lena.brenner(at)landsbygd.ax

Faktureringsadress:
Ålands Landskapsregering
Landsbygdscentrum
Pb 2050
AX-22111 MARIEHAMN