Landsbygdsutveckling

Nytänkande och utveckling

Landsbygdsutvecklaren initierar och leder utvecklingsprojekt på landsbygden och i skärgården samt stimulerar till nytänkande och utveckling inom landsbygdsnäringarna.

REKO – REjäl Konsumtion

REKO-modellen

REKO – info för producenter

KONTAKT

Lena Brenner Ålands Landsbygdscentrum Jomalagårdsvägen 16 - 6 AX-22150 JOMALA, ÅLAND Tel +358 (0)18 329 670 Mobil +358 (0)457 526 7305 E-post: lena.brenner(at)landsbygd.ax Faktureringsadress: Ålands Landskapsregering Landsbygdscentrum Pb 2050 AX-22111 MARIEHAMN