Styrelsen för
Ålands Hushållningssällskap r f

Bo- Erik Sandell, ordförande
Mobil +358(0)457 313 44 52

Ekström Erik v. ordförande
Eriksson Marcus
Eriksson Tommy
Klingberg Lena
Österlund Yngve
Carin Holmqvist

Simon Karlsson VD, sekreterare